viernes, 11 de febrero de 2011Víctor Pons Arnau
Llucmaçanes-Maó 1985 (Menorca)
Artista menorquí, llicenciat en Belles Arts a l`Universitat Miguel Hernández d`Elx, que resalta per el seu treball com escultor d`imatgeria popular , destacant en la fabricació i restauració de gegants , capgrossos i imatgeria religiosa.
D`aquests treballs podem destacar , la creació d`una parella de gegants encarregats per el Cercle Internacional d`Amics dels Gegants (associació d`ambit internacional), per ser entregats als geganters de Costa Rica (Amèrica del sud).

Artista menorquín , licenciado en Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche , que resalta por su trabajo como escultor de imaginería popular , destacando en la fabricación y restauración de gigantes, cabezudos y imaginería religiosa.
De estos trabajos podemos destacar, la creación  de una pareja de gigantes, encargados por el Circulo Internacional de Amigos de los Gigantes (asociación de ámbito internacional), para ser entregados a las comparsas de Costa Rica (América del Sur )

 Minorcan  artist of Miguel Hernández University , Elche. He stands out for his work as sculptor of popular imagery, standing out in the manufacture and restoration of giants , bigheaded and religious imagery
Of all this activities , we can stand out , the creation of pair of giants , made for an International Association of Friends from the Giants . They were dedicte to extras of Costa Rica (America of the south)

Contacte:

Per més informació /para más información /for more information:

victorlluma@hotmail.com